projekti ülevaade

1. Tootmisprogramm
600 komplekti päevas (117/118 laagritega alus)

2. Nõuded töötlemisliinile:
1) NC-töötlemiskeskus, mis sobib automaatsele tootmisliinile;
2) Hüdrauliline kleidiklamber;
3) automaatne laadimis- ja tühjendusseade ning transportimisseade;
4) üldine töötlemistehnoloogia ja töötlemistsükli aeg;

Tootmisliinide paigutus

Disainiskeem (2)
Disainiskeem (1)

Tootmisliinide paigutus

Roboti toimingute tutvustus:

1. Asetage jämedalt töödeldud ja asetatud korvid käsitsi laadimislauale (laadimislauad nr 1 ja nr 2) ja vajutage kinnitamiseks nuppu;

2. Robot liigub laadimislaua nr 1 alusele, avab nägemissüsteemi, haarab ja liigutab osad A ja B vastavalt nurgavaatepunkti ootama laadimisjuhist;

3. Laadimisjuhise saadab välja nurgatuvastusjaam.Robot paneb nr 1 tüki plaadimängija positsioneerimisalasse.Pöörake plaadimängijat ja käivitage nurgatuvastussüsteem, määrake nurga asend, peatage pöördlaud ja lõpetage nr 1 nurgatuvastus;

4. Nurgatuvastussüsteem saadab välja tühjenduskäskluse ning robot korjab tüki nr 1 ja paneb identifitseerimiseks sisse tüki nr 2.Pöördlaud pöörleb ja nurgatuvastussüsteem käivitub, et määrata nurga asend.Pöördlaud peatub ja nr 2 nurgatuvastus on lõpetatud ning kustutamiskäsk saadetakse välja;

5. Robot saab püsttreipingi nr 1 tühjenduskäskluse, liigub materjali tühjendamiseks ja laadimiseks vertikaaltreipingi nr 1 laadimis- ja tühjendusasendisse.Pärast toimingu lõpetamist algab vertikaalse treipingi ühes tükis töötlemise tsükkel;

6. Robot võtab valmistooted vertikaalse treipingi nr 1 abil ja asetab selle tooriku ümbermineku lauale nr 1;

7. Robot saab püsttreipingi nr 2 tühjenduskäskluse, liigub materjali tühjendamiseks ja laadimiseks vertikaaltreipingi nr 2 laadimis- ja tühjendusasendisse ning seejärel on toiming lõpetatud ja vertikaalse treipingi ühes tükis töötlemise tsükkel. treipingi käivitused;

8. Robot võtab valmistooted vertikaalse treipingi nr 2 abil ja asetab selle tooriku ümberminekulauale nr 2;

9. Robot ootab püsttöötluse tühjenduskäsku;

10. Vertikaalne töötlemine saadab tühjenduskäsu ning robot liigub vertikaalse töötlemise laadimis- ja tühjendusasendisse, haarab ja liigutab vastavalt 1. ja 2. jaama toorikud tühjendusalusele ning asetab toorikud peale. vastavalt salve;Robot liigub ümberminekulauale, et haarata ja saata tükid nr 1 ja nr 2 vastavalt vertikaalse töötlemise laadimis- ja tühjendusasendisse ning asetab toorikud nr 1 ja nr 2 positsioneerimisalale nr 1 ja 2 hüdraulilise klambri jaama, et lõpetada vertikaalne töötlemine.Robot liigub vertikaalse töötlemise ohutust kaugusest välja ja alustab ühtset töötlemistsüklit;

11. Robot liigub laadimisalusele nr 1 ja valmistub teise tsükli programmi käivitamiseks;

Kirjeldus:

1. Robot võtab laadimisalusele 16 tükki (üks kiht).Robot vahetab iminapp tangi ja asetab vaheseinaplaadi ajutisse hoiukorvi;

2. Robot pakendab 16 tükki (üks kiht) tühjendusalusele.Robot peaks iminapp tangi ühe korra välja vahetama ja asetama vaheseinaplaadi ajutise hoiukorvi osade vaheseina pinnale;

3. Kontrollige vastavalt kontrolli sagedusele, et robot asetaks osa käsitsi proovivõtulauale;

Vertikaalse töötluskeskuse töötlustsükli ajakava

1

Töötlemistsükli ajakava

2

Klient

Töödeldava detaili materjal

QT450-10-GB/T1348

Tööpingi mudel

Arhiiv nr.

3

tootenimi

117 Laagripesa

Joonis nr.

DZ90129320117

Valmistamise kuupäev

2020.01.04

Valmistanud

4

Protsessi etapp

Nuga nr.

töötlemise sisu

Tööriista nimi

Lõike läbimõõt

Lõikekiirus

Pöörlemiskiirus

Etteanne pöörde kohta

Söötmine tööpingiga

Pistikute arv

Iga protsess

Töötlemise aeg

Puhkeaeg

Nelja telje pöörlemisaeg

Tööriistavahetuse aeg

5

Ei.

Ei.

Desorptsioonid

Tööriistad

D mm

n

R pm

mm/Rev

mm/min

Ajad

mm

Sec

Sec

Sec

6

Disainiskeem (3)

7

1

T01

Paigaldusava pinna freesimine

40-pinnalise freesi läbimõõt

40.00

180

1433

1.00

1433

8

40,0

13.40

8

4

8

Puurige DIA 17 kinnitusavad

DIA 17 KOMBINEERITUD PUUR

17.00

100

1873

0,25

468

8

32.0

32.80

8

4

9

T03

DIA 17 auguga tagumine faasimine

Tagurpidi faasitud lõikur

16.00

150

2986

0.30

896

8

30.0

16.08

16

4

10

Kirjeldus:

Lõikamise aeg:

62

Teiseks

Armatuuriga kinnitamise ning materjalide laadimise ja tühjendamise aeg:

30.00

Teiseks

11

Abiaeg:

44

Teiseks

Töötlemise töötunnid kokku:

136,27

Teiseks

Vertikaalse töötluskeskuse töötlustsükli ajakava

1

Töötlemistsükli ajakava

2

Klient

Töödeldava detaili materjal

QT450-10-GB/T1348

Tööpingi mudel

Arhiiv nr.

3

tootenimi

118 Laagripesa

Joonis nr.

DZ90129320118

Valmistamise kuupäev

2020.01.04

Valmistanud

4

Protsessi etapp

Nuga nr.

töötlemise sisu

Tööriista nimi

Lõike läbimõõt

Lõikekiirus

Pöörlemiskiirus

Etteanne pöörde kohta

sööda tööpinkide abil

Pistikute arv

Iga protsess

Töötlemise aeg

Puhkeaeg

Nelja telje pöörlemisaeg

Tööriistavahetuse aeg

5

Ei.

Ei.

Desorptsioonid

Tööriistad

D mm

n

R pm

mm/Rev

mm/min

Ajad

mm

Sec

Sec

Sec

6

Disainiskeem (4)

7

1

T01

Paigaldusava pinna freesimine

40-pinnalise freesi läbimõõt

40.00

180

1433

1.00

1433

8

40,0

13.40

8

4

8

T02

Puurige DIA 17 kinnitusavad

DIA 17 KOMBINEERITUD PUUR

17.00

100

1873

0,25

468

8

32.0

32.80

8

4

9

T03

DIA 17 auguga tagumine faasimine

Tagurpidi faasitud lõikur

16.00

150

2986

0.30

896

8

30.0

16.08

16

4

10

Kirjeldus:

Lõikamise aeg:

62

Teiseks

Armatuuriga kinnitamise ning materjalide laadimise ja tühjendamise aeg:

30.00

Teiseks

11

Abiaeg:

44

Teiseks

Töötlemise töötunnid kokku:

136,27

Teiseks

12

Disainiskeem (5)

Tootmisliini leviala

15

Tootmisliini peamiste funktsionaalsete komponentide tutvustus

Disainiskeem (7)
Disainiskeem (8)

Laadimis- ja tühjendussüsteemi tutvustamine

Selle skeemi automaatse tootmisliini hoiuseadmed on: virnastatud kandik (igale alusele pakendatavate tükkide kogus lepitakse kokku kliendiga) ja tooriku asukoht alusel määratakse pärast 3D joonise esitamist. toorik või tegelik objekt.

1. Töötajad pakivad jämedalt töödeldud osad materjalialusele (nagu on näidatud joonisel) ja tõstavad need ettenähtud kohta;

2. Pärast tõstuki aluse vahetamist vajutage kinnitamiseks käsitsi nuppu;

3. Robot haarab laadimistöö tegemiseks toorikust kinni;

Robot Travel Axis'i tutvustus

Konstruktsioon koosneb ühisrobotist, servomootori ajamist ning hammas- ja hammaslatiajamist, nii et robot saab teha sirgjoonelisi edasi-tagasi liikumisi.See realiseerib ühe roboti funktsiooni, mis teenindab mitut tööpinki ja haarab töödeldavaid detaile mitmes jaamas ning võib suurendada ühendusrobotite tööpiirkonda;

Rändrajal on terastorudega keevitatud alus ja seda juhib servomootor, hammasratas ja hammaslatt, et suurendada liigendroboti töökatet ja tõhusalt parandada roboti kasutusmäära;Rändrada on paigaldatud maapinnale;

Disain-skeem-9

Chenxuani robot: SDCX-RB500

Transport-robot-SDCXRB-03A1-1
Põhiandmed
Tüüp SDCX-RB500
Telgede arv 6
Maksimaalne katvus 2101 mm
Poosi korratavus (ISO 9283) ±0,05 mm
Kaal 553 kg
Roboti kaitseklassifikatsioon Kaitseklass, IP65 / IP67in-line randme(IEC 60529)
Paigaldusasend Lagi, lubatud kaldenurk ≤ 0º
Pinnaviimistlus, värvimine Alusraam: must (RAL 9005)
Ümbritsev temperatuur
Operatsioon 283 K kuni 328 K (0 °C kuni +55 °C)
Ladustamine ja transport 233 K kuni 333 K (-40 °C kuni +60 °C)

Laia liikumispiirkonnaga roboti taga- ja alaosas, mis on mudel, mida saab paigaldada lakke.Kuna roboti külglaius on vähendatud piirini, on võimalik paigaldada külgneva roboti, klambri või tooriku lähedale.Kiire liikumine ooteasendist tööasendisse ja kiire positsioneerimine lühikese vahemaa liikumise ajal.

Disainiskeem (11)

Intelligentne roboti laadimis- ja tühjendustangi mehhanism

Disainiskeem (12)

Roboti vaheseinaplaadi tangimehhanism

Kirjeldus:

1. Arvestades selle osa omadusi, kasutame materjalide laadimiseks ja tühjendamiseks kolme küünega välist tugimeetodit, mis võimaldab detailide kiiret pööramist tööpingis;

2. Mehhanism on varustatud asendituvastusanduri ja rõhuanduriga, et tuvastada, kas osade kinnitusolek ja rõhk on normaalsed;

3. Mehhanism on varustatud survestajaga ja toorik ei kuku lühikese aja jooksul maha elektrikatkestuse ja peamise õhuahela gaasikatkestuse korral;

4. Käevahetusseade on kasutusele võetud.Tangimehhanismi vahetamine võib erinevate materjalide kinnitamise kiiresti lõpule viia.

Tongi muutmisseadme tutvustus

Disainiskeem (13)
Disainiskeem (14)
Disainiskeem (15)
Disainiskeem (16)

Täpset tangide vahetamise seadet kasutatakse roboti tangide, tööriistade otste ja muude täiturmehhanismide kiireks vahetamiseks.Vähendage tootmise jõudeaega ja suurendage roboti paindlikkust, mida iseloomustavad järgmised omadused:

1. Vabastage ja pingutage õhurõhku;

2. Kasutada saab erinevaid toite-, vedeliku- ja gaasimooduleid;

3. standardse konfiguratsiooniga saab kiiresti ühendada õhuallikaga;

4. Spetsiaalsed kindlustusagentuurid saavad ära hoida juhusliku gaasikatkestuse riski;

5. puudub vedru reaktsioonijõud;6. Kohaldatav automatiseerimise valdkonnas;

Vision System-Industrial Camera tutvustus

Disainiskeem (17)

1. Kaamera kasutab kvaliteetseid CCD- ja CMDS-kiipe, millel on kõrge eraldusvõime suhe, kõrge tundlikkus, kõrge signaali-sagedussuhe, lai dünaamiline ulatus, suurepärane pildikvaliteet ja esmaklassiline värvide taastamise võimalus;

2. Area array kaameral on kaks andmeedastusrežiimi: GIGabit Ethernet (GigE) liides ja USB3.0 liides;

3. Kaameral on kompaktne struktuur, väike välimus, kerge ja paigaldatud.Suur edastuskiirus, tugev häiretevastane võime, stabiilne kvaliteetse pildi väljund;Seda saab kasutada koodi lugemisel, defektide tuvastamisel, DCR-il ja mustrituvastamisel;Värvikaameral on tugev värvide taastamise võime, mis sobib kõrge värvituvastusnõudega stsenaariumide jaoks;

Nurga automaatse tuvastussüsteemi kasutuselevõtt

Funktsiooni tutvustus

1. Robot tõmbab laadimiskorvidest kinni toorikud ja saadab need pöördaluse positsioneerimisalale;

2. Pöördlaud pöörleb servomootori ajami all;

3. Visuaalne süsteem (tööstuskaamera) töötab nurgaasendi tuvastamiseks ja pöördlaud peatub vajaliku nurgaasendi määramiseks;

4. Robot võtab tooriku välja ja paneb nurga tuvastamiseks sisse teise detaili;

Disainiskeem (18)
Disainiskeem (19)

Toorikute ümberminekulaua tutvustus

Ümbermineku jaam:

1. Robot võtab töödeldava detaili ja asetab selle ümberminekulauale (joonisel vasakpoolne jaam);

2. Robot haarab töödeldavast detailist ülaltoodud järgi, et realiseerida tooriku ümberminek;

Roboti tangide paigutuslaud

Funktsiooni tutvustus

1. Pärast iga osade kihi laadimist asetatakse kihiline vaheseinaplaat vaheseinaplaatide ajutisse hoiukorvi;

2. Roboti saab tangide vahetusseadmega kiiresti asendada iminappade tangidega ja eemaldada vaheseinad;

3. Kui vaheseinaplaadid on korralikult asetatud, eemaldage iminappa tang ja asendage see pneumaatilise tangiga, et jätkata materjalide laadimist ja sulgemist;

Disainiskeem (20)
Disainiskeem (21)

Korv vaheseinaplaatide ajutiseks ladustamiseks

Funktsiooni tutvustus

1. Vaheseinaplaatide ajutine korv on projekteeritud ja planeeritud, kuna esmalt eemaldatakse laadimiseks mõeldud vaheseinad ja hiljem kasutatakse vaheseinaplaate tühjendamiseks;

2. Laadimisvaheseinaplaadid on käsitsi paigutatud ja nende konsistents on halb.Pärast vaheseinaplaadi asetamist ajutisse hoiukorvi saab robot selle välja võtta ja korralikult asetada;

Käsitsi proovivõtu tabel

Kirjeldus:

1. Määrake erinevatele tootmisetappidele erinev käsitsi juhusliku proovivõtu sagedus, mis võimaldab tõhusalt jälgida võrgumõõtmise tõhusust;

2. Kasutusjuhised: Manipulaator asetab töödeldava detaili proovivõtulaual vastavalt käsitsi seadistatud sagedusele seatud asendisse ja teavitab sellest punase tulega.Inspektor vajutab nuppu tooriku transportimiseks väljaspool kaitsepiirkonda asuvasse ohutusalasse, võtab tooriku mõõtmiseks välja ja hoiustab seda pärast mõõtmist eraldi;

Disainiskeem (22)
Disainiskeem (23)

Kaitsekomponendid

See koosneb kergest alumiiniumprofiilist (40 × 40) + võrgusilmast (50 × 50) ning puuteekraani ja hädaseiskamisnupu saab integreerida kaitsekomponentidele, integreerides ohutuse ja esteetika.

OP20 hüdraulikakinnituse tutvustus

Töötlemisjuhised:

1. Võtke aluse auguks φ165 sisemine ava, võtke alustasapinnaks D nullpunkt ja võtke nurga piiriks kahe kinnitusava ülaosa väliskaar;

2. Juhtige surveplaadi lahti- ja pressimist tööpingi M käsuga, et viia lõpule paigaldusava ülemise tasapinna, 8-φ17 kinnitusava ja ava mõlema otsa faasimine;

3. Kinnitusel on positsioneerimise, automaatse kinnituse, õhutiheduse tuvastamise, automaatse lõdvestamise, automaatse väljutamise, laastu automaatse loputamise ja positsioneerimisaluse tasapinna automaatse puhastamise funktsioonid;

Disainiskeem (24)
af6

Nõuded tootmisliinile seadmetele

1. Tootmisliini seadmete klambril on automaatse kinnitamise ja lõdvestamise funktsioonid ning see teostab automaatseid kinnitus- ja lõdvestamisfunktsioone manipulaatorisüsteemi signaalide juhtimisel, et teha koostööd laadimis- ja tühjendustegevusega;
2. Katuseakna asend või automaatne uksemoodul tuleb reserveerida tootmisliini seadmete metallplaadile, et kooskõlastada meie ettevõtte elektrilise juhtsignaali ja manipulaatori sidega;
3. tootmisliini seadmetel on side manipulaatoriga suure koormusega pistiku (või lennupistiku) ühendusrežiimi kaudu;
4. tootmisliini seadmete sisemine (häire)ruum on suurem kui manipulaatori lõualuu ohutu vahemik;
5. Tootmisliini seadmed peavad tagama, et klambri positsioneerimispinnale ei jääks rauatükke.Vajadusel suurendatakse puhastamiseks õhupuhumist (padrun peab puhastamisel pöörlema);
6. Tootmisliini seadmetel on hea kiibi purunemine.Vajadusel lisatakse meie ettevõtte abikõrgsurve laastupurustusseade;
7. Kui tootmisliini seadmed nõuavad tööpingi spindli täpset peatamist, lisage see funktsioon ja edastage vastavad elektrilised signaalid;

Vertikaalse treipingi VTC-W9035 tutvustus

Vertikaalne treipink VTC-W9035 NC sobib pöörlevate osade, nagu hammasrataste toorikud, äärikud ja erikujulised kestad, töötlemiseks, eriti sobilik detailide nagu kettad, rummud, pidurikettad, pumba korpused, ventiilid täpseks, tööjõusäästlikuks ja tõhusaks treimiseks. kehad ja kestad.Tööpingi eelisteks on hea üldine jäikus, kõrge täpsus, suur metalli eemaldamise kiirus ajaühiku kohta, hea täpsuse säilivus, kõrge töökindlus, lihtne hooldus jne ning lai valik rakendusi.Liinitootmine, kõrge efektiivsus ja madal hind.

Disain-skeem-26
Mudeli tüüp VTC-W9035
Voodikorpuse maksimaalne pöörde läbimõõt Φ900 mm
Maksimaalne pöörde läbimõõt liugplaadil Φ590 mm
Töödeldava detaili maksimaalne pöörde läbimõõt Φ850 mm
Töödeldava detaili maksimaalne pöörlemispikkus 700 mm
Spindli kiirusvahemik 20-900 p/min
Süsteem FANUC 0i - TF
X/Z-telje maksimaalne käik 600/800 mm
X/Z-telje kiire liikumiskiirus 20/20 m/min
Tööpingi pikkus, laius ja kõrgus 3550*2200*3950 mm
Projektid Üksus Parameeter
Töötlemisvahemik X-telje liikumine mm 1100
X-telje liikumine mm 610
X-telje liikumine mm 610
Kaugus spindli ninast töölauani mm 150–760
Töölaud Töölaua suurus mm 1200 × 600
Töölaua maksimaalne koormus kg 1000
T-soon (suurus × kogus × vahe) mm 18×5×100
Söötmine X/Y/Z telje kiire söötmiskiirus m/min 36/36/24
Spindel Sõidurežiim Vöö tüüp
Spindli koonus BT40
Maksimaalne töökiirus p/min 8000
Võimsus (nimi/maksimaalne) KW 11/18.5
Pöördemoment (nimi/maksimaalne) N·m 52,5/118
Täpsus X/Y/Z telje positsioneerimise täpsus (poolsuletud ahelaga) mm 0,008 (kogupikkus)
X/Y/Z telje korduse täpsus (poolsuletud ahelaga) mm 0,005 (kogupikkus)
Tööriistade ajakiri Tüüp Plaat
Tööriistasalve mahutavus 24
Maksimaalne tööriista suurus(Tööriista täisdiameeter/tühja külgneva tööriista läbimõõt/pikkus) mm Φ78/Φ150/ 300
Maksimaalne tööriista kaal kg 8
Mitmesugust Õhu toiterõhk MPa 0,65
Võimsusvõimsus KVA 25
Tööpingi üldmõõde (pikkus × laius × kõrgus) mm 2900 × 2800 × 3200
Tööpingi kaal kg 7000
Disain-skeem-27